ଶିକ୍ଷା

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା

Odia Writer Shreebatsa Prasad Nath

ତେଣୁ ଦୁନିଆଁରେ ଅକାରଣରେ କାହାରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ । ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ଦୟାଳୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାପାଇଁ ସେହି ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟିକରି ରଖିଛନ୍ତି

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା

ଦିନେ ରାମ ଓ ତା’ର ସାଙ୍ଗପିଲାମାନେ ଏକାଠି ବସି ଖେଳୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ରାମର ମାମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଚିଲା ଆମ୍ୱ ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ । ସେମାନେ ଆମ୍ୱତକ ଖାଇସାରି କହିଲେ – “ଆମ୍ୱ ବଡ଼ ମିଠା ଲାଗିଲା” ରାମ କହିଲା – “ମାମୁଁ ! ମୋ ପୁଷି ତ ଆମ୍ୱ ଖାଉନାହିଁ ? ”

ମାମୁଁ ହସି ହସି କହିଲେ “ବିରାଡ଼ି ଆମ୍ୱ ଖାଏ ନାହିଁ । ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ୱ, ପଣସ, ଆତ, କଦଳୀ, ପିଜୁଳୀ ପ୍ରଭୃତି ଫଳ ଭଲ ଲାଗେ । ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବିରାଡ଼ି ପାଇଁ ମାଛ, ମୂଷା ଗଢ଼ିଛନ୍ତିା ”

ମାମୁଁଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ପିଲାମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ହସି ଉଠିଲେ । ରାମ କୌତୁକରେ ତାହାର ମାମୁଁଙ୍କୁ ପଚାରିଲା – “ମାମୁଁ ! ‘ପିତାତରଡ଼ା’ ଈଶ୍ୱର କାହା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି ?”

ମାମୁଁ କହିଲେ – “ଗୋବରା ଚଢେ଼ଇ ଓ ଆଉ କେତେକ ଜାତିର ଚଢେ଼ଇ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପାଚିଲା ପିତାତରଡ଼ା ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହା ଦେଖିଥିବ । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ପିତାତରଡ଼ା ଗଢ଼ିଅଛନ୍ତି । ନିମ ଗଛର ଫଳ, ପତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପିତାଲାଗେ ; କିନ୍ତୁ ନିମ ଫଳକୁ ଚଢେ଼ଇମାନେ ଖାଆନ୍ତି । ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିମଫଳ ଓ ମରୁଭୂମିରେ ରହୁଥିବା ଓଟ ପାଇଁ ନିମପତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଓଟ ନିମପତ୍ର ଖାଇବାକୁ ଭଲପାଏ । ଏକଥା ତୁମେ ବଡ଼ ହେଲେ ବହିରୁ ପଢିବ । ”

ରାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପୁଣି ପଚାରିଲା – “ମାଟି କାହା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର କରି ଅଛନ୍ତି ?”

ମାମୁଁ କହିଲେ “ଜିଆ ଓ ସେହିପରି ଆଉ କେତେକ ପୋକ ମାଟି ଖାଆନ୍ତି । ଗୋବର ପୋକ, ପଚାସଢ଼ା ଗୋବର ଖାଏ । ଆମ୍ଭେମାନେ ସିନା ମାଟି ଖାଉନାହୁଁ । ମାତ୍ର ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନେକ କାମରେ ଲାଗେ । ସେହିପରି ବିଛୁଆତି ଓ ବାଇଡ଼ଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଭୟରେ ଥରି ଉଠ । କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବଡ଼ହେଲେ ଜାଣିବ – ଏହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ମଞ୍ଜି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗପାଇଁ ଔଷଧରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ତେଣୁ ଦୁନିଆଁରେ ଅକାରଣରେ କାହାରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ । ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ଦୟାଳୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାପାଇଁ ସେହି ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟିକରି ରଖିଛନ୍ତି ।”

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top