କବିତା

ପୁରୁଷ ମନ

Sushil Kumar Chhatoi's odia poem Purusha Mana

ତାକୁ ବି ମନ ଖୋଲି କାନ୍ଦିବାକୁ ଦିଅ
ତା ମନର ବ୍ୟଥାକୁ ଢାଳିବାକୁ ଦିଅ ।

ପୁରୁଷ ମନ

ସମାଜ କହେ ସେ ତ ପୁରୁଷ ମନ
ଡରେ ନାହିଁ ଜମା ଯେତେ ଆସିଲେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ।
ଦୁଃଖରେ ପଡିଲେ ପୁରୁଷ ଛାତି
ସମାଜ ଆଗରେ ସେ ନ ପାରେ କାନ୍ଦି ।।

ବାଳୁତ ରୁ ତାକୁ କୁହା ଯାଇଛି ତୁ ହେଲୁ ପୁରୁଷ ପିଲା
ଝିଅଙ୍କ ଭଳିତୁ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ ଭଲା ?
ପୁରୁଷ ହୋଇ ତୁ କାନ୍ଦିବୁ ଯଦି
ଘର ପରିବାରର ଯଶ ରଖିବୁ କେମିତି ?

ପ୍ରକୃତରେ ପୁରୁଷ ମନରେ ଅଛି କେତେ ଯେ କୋହ
ସେ କିପରି ତାକୁ ଲୁଚାଇବ କୁହ ?
ତାକୁ ବି ମନ ଖୋଲି କାନ୍ଦିବାକୁ ଦିଅ
ତା ମନର ବ୍ୟଥାକୁ ଢାଳିବାକୁ ଦିଅ ।

ହଁ ହଁ ତା ମନର ବ୍ୟଥାକୁ ଢାଳିବାକୁ ଦିଅ

ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ଲେଖିକା/ଲେଖକଙ୍କ ତାଲିକା

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top