କବିତା

ସାଇତା ସ୍ମୃତି ଭୁଲି ହୁଏନା

Puspanjali Patel's odia poem Saaita Smruti Bhuli Huena

ସଳଖ ନ ଥାଏ କେବେ ସ୍ମୃତିର ରେଖା
ମନ ସଳିତାରେ ଆମ ଆଲୋକ ଶିଖା,
ଆମା ଆକାଶରେ ସ୍ମୃତି ପୂର୍ଣିମା ଚାନ୍ଦ
ସ୍ମୃତି ଆଣେ ବେଳେ ବେଳେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ।

ସାଇତା ସ୍ମୃତି ଭୁଲି ହୁଏନା

ସ୍ମୃତି ଏକ ଅଭୁଲା ଅତୀତ
କାହାଣୀରେ ତାର ନ ଥାଏ ଅନ୍ତ,
ମନ ଅନ୍ତରାଳେ ବସା ବାନ୍ଧି ଦିଏ
ସିଏ ପରା ଆମ ଅପାସୋରା ମିତ ।

ସ୍ମୃତି ଏକ ସେଫାଳିର ସାଇତା ସୁରଭି
ଯୁଗ ବିତି ଯାଉ ପଛେ ପାରେନା ସେ ଲିଭି,
ଭାବନା ରାଇଜେ ଘୁରେ ଅଭୁଲା ଅତୀତ
ଲିପିବଦ୍ଧ ହୁଏ ସ୍ମୃତି ଭାବନାରେ ସିକ୍ତ ।

ସଳଖ ନ ଥାଏ କେବେ ସ୍ମୃତିର ରେଖା
ମନ ସଳିତାରେ ଆମ ଆଲୋକ ଶିଖା,
ଆମା ଆକାଶରେ ସ୍ମୃତି ପୂର୍ଣିମା ଚାନ୍ଦ
ସ୍ମୃତି ଆଣେ ବେଳେ ବେଳେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ।

ମନ ରାଇଜରେ ଥାଏ ଅସରନ୍ତି ଭାବନା
ସାଇତା ସ୍ମୃତି କେବେ ଭୁଲି ହୁଏନା,
ସ୍ମୃତି ପରା ଆମ ଅପାସୋରା ମିତ
ହୃଦୟ ଖାତାରେ ଆମ ସାଇତା ଗୀତ ।

ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ଲେଖିକା/ଲେଖକଙ୍କ ତାଲିକା

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top